“Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativnog zbrinjavanja” – 21. mart 2019

Obaveštavamo Vas da će se nacionalni simpozijum „Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativnog zbrinjavanja“ koji je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, broj 153-02-3135/2018-01, od 19.11.2018.godine, evidencioni broj A-1-2787/18. održati 21.03.2019. god.

Simpozijum će biti održan u prostorijama Udruženja „Milutin Milanković“, ul. Maršala Birjuzova 53, (ulaz iz Pop Lukine 1B), Beograd.

Simpozijum je akreditovan sa 4 boda za slušaoce. (Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Psiholozi, Psihoterapeuti, Socijalni radnici)

Kotizacija za lekare je 1000 din.

Kotizaciju možete uplatiti na račun broj 250-1650000165760-37, Eurobank
EDU CENTAR RESP I PALIJATIVNE MED, 11120, BEOGRAD, PIB:110702975

 

S poštovanjem,

Organizator simpozijuma

Prof. dr Dragana Jovanović