“Izazovi u terapiji malignih oboljenja toraksa” 24. Jun 2018

Poštovani kolega/koleginice,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 24. juna 2018. godine održati međunarodni Simpozijum „Challenges in Thoracic Malignancies Management” (“Izazovi u terapiji malignih oboljenja toraksa”) u hotelu „88 Rooms“, u Beogradu, na srpskom jeziku uz simultani prevod sa engleskog jezika predavanja Prof. David Gandare.

Akreditacijom Međunarodnog Simpozijuma kod Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1550/2018-01 evidencioni broj А-1-1426/18, učesnici dobijaju 6 bodova KME.

Organizator Simpozijuma je Edukativni centar respiratorne i palijativne medicine.

Teme predavanja i radionice su pažljivo odabrane u skladu sa aktuelnom problematikom i novim saznanjima u Torakalnoj onkologiji.

U okviru kongresa biće uz predavanja održane i panel diskusije sa interaktivnim prikazom slučajeva iz različitih oblasti dijagnostike i terapije karcinoma pluća, mezotelioma pleure i tumora medijastinuma.

Predavanja i interaktivne sesije prikaza slučajeva sa panel diskusijom će se održavati u hotelu „88 Rooms“

Radom Simpozijuma će rukovoditi Prof Dr David Gandara, jedan od najznačajnijih svetskih torakalnih onkologa i Prof Dragana Jovanović, a predavači su takođe vodeći torakalni onkolozi iz Srbije i regiona.

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi  – 4.000 dinara

Uplatu kotizacija možete izvršiti na dinarski tekući račun broj 250165000016576037 Eurobank a.d. Beograd kao i na licu mesta pri registraciji na dan održavanje sastanka.

Broj učesnika je ograničen na 120.

U ime organizatora, s poštovanjem,

Prof. dr Dragana Jovanović,
predsednica Edukativnog centra respiratorne i palijativne medicine.