“Efektivna (delotvorna) komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju” – 10. oktobar 2019

Obaveštavamo Vas da će se Nacionalni kurs 1.kategorije “Efektivna (delotvorna) komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju” akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, br.odluke 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019., evidencioni broj A-1-520/19, održati 10.10.2019. godine od 12h u prostorijama udruženja „Milutin Milanković”, ul. Maršala Birjuzova 53, (ulaz iz Pop Lukine 1B), Beograd.

Efektivna komunikacija je klinička veština koja se može uspešno razvijati putem treninga.

Ova veština je važna i korisna, kako za pacijente, tako i za kliničko osoblje.

 

Koje su koristi od kursa

·         Unapredjenje komunikacionih veština potrebnih za uobičajene razgovore sa pacijentima

 

·         Unapredjenje veština potrebnih za saopštavanje loših vesti pacijentima, kao i za druge kompleksne aspekte komunikacije (posebno u radu sa osobama obolelim od ozbiljnih hroničnih bolesti, potencijalno životno ugrožavajućih)

 

·         Unapređenje i vežbanje komunikacionih veština kroz interaktivan i praktičan rad

 

·         Sticanje veština potrebnih za regulaciju emocija koja je važna za efektivnu komunikaciju, dobar performans na poslu i dobre odnose sa drugima

 

·         Od unapredjenjenja veština za … efektivnu komunikaciju … regulaciju emocija … do uspešnog nošenja sa stresom i prevencije sagorevanja“ na poslu

 

Kurs je kombinacija interaktivne prezentacije, vežbi, role-play-a (igranje uloga) i rada u malim grupama

 

Ovaj kurs je akreditovan sa 6 bodova za slušaoce (lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi).

 

Kotizacija za učešće je 3000 din.

 

Uplatu izvršiti na račun broj 250-1650000165760-37, Eurobank
EDU CENTAR RESP I PALIJATIVNE MED, 11120, BEOGRAD, PIB:11070297

Sa poštovanjem,

Organizator simpozijuma 

Prof. dr Dragana Jovanović 

Dr Snežana Mijalković

 

Prijava za učešće


“Efektivna – delotvorna komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju” – 1. jul 2019

Obaveštavamo Vas da će se Nacionalni kurs 1.kategorije “Efektivna – delotvorna komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju”, akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, br.odluke 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019., evidencioni broj A-1-520/19, održati 01.07.2019. god. u 13h.

Nacionalni kurs će biti održan u prostorijama Udruženja „Milutin Milanković“, ul. Maršala Birjuzova 53, (ulaz iz Pop Lukine 1B), Beograd.

Simpozijum je akreditovan sa 6 bodova za slušaoce. (Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Psiholozi, Socijalni radnici, Defektolozi)

Kotizacija je 3000 din.

Kotizaciju možete uplatiti na račun broj 250-1650000165760-37, Eurobank
EDU CENTAR RESP I PALIJATIVNE MED, 11120, BEOGRAD, PIB:110702975

S poštovanjem,

Organizator simpozijuma

Prof. dr Dragana Jovanović

“Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativnog zbrinjavanja” – 21. mart 2019

Obaveštavamo Vas da će se nacionalni simpozijum „Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativnog zbrinjavanja“ koji je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, broj 153-02-3135/2018-01, od 19.11.2018.godine, evidencioni broj A-1-2787/18. održati 21.03.2019. god.

Simpozijum će biti održan u prostorijama Udruženja „Milutin Milanković“, ul. Maršala Birjuzova 53, (ulaz iz Pop Lukine 1B), Beograd.

Simpozijum je akreditovan sa 4 boda za slušaoce. (Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Psiholozi, Psihoterapeuti, Socijalni radnici)

Kotizacija za lekare je 1000 din.

Kotizaciju možete uplatiti na račun broj 250-1650000165760-37, Eurobank
EDU CENTAR RESP I PALIJATIVNE MED, 11120, BEOGRAD, PIB:110702975

 

S poštovanjem,

Organizator simpozijuma

Prof. dr Dragana Jovanović

“Izazovi u terapiji malignih oboljenja toraksa” 24. Jun 2018

Poštovani kolega/koleginice,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 24. juna 2018. godine održati međunarodni Simpozijum „Challenges in Thoracic Malignancies Management” (“Izazovi u terapiji malignih oboljenja toraksa”) u hotelu „88 Rooms“, u Beogradu, na srpskom jeziku uz simultani prevod sa engleskog jezika predavanja Prof. David Gandare.

Akreditacijom Međunarodnog Simpozijuma kod Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1550/2018-01 evidencioni broj А-1-1426/18, učesnici dobijaju 6 bodova KME.

Organizator Simpozijuma je Edukativni centar respiratorne i palijativne medicine.

Teme predavanja i radionice su pažljivo odabrane u skladu sa aktuelnom problematikom i novim saznanjima u Torakalnoj onkologiji.

U okviru kongresa biće uz predavanja održane i panel diskusije sa interaktivnim prikazom slučajeva iz različitih oblasti dijagnostike i terapije karcinoma pluća, mezotelioma pleure i tumora medijastinuma.

Predavanja i interaktivne sesije prikaza slučajeva sa panel diskusijom će se održavati u hotelu „88 Rooms“

Radom Simpozijuma će rukovoditi Prof Dr David Gandara, jedan od najznačajnijih svetskih torakalnih onkologa i Prof Dragana Jovanović, a predavači su takođe vodeći torakalni onkolozi iz Srbije i regiona.

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi  – 4.000 dinara

Uplatu kotizacija možete izvršiti na dinarski tekući račun broj 250165000016576037 Eurobank a.d. Beograd kao i na licu mesta pri registraciji na dan održavanje sastanka.

Broj učesnika je ograničen na 120.

U ime organizatora, s poštovanjem,

Prof. dr Dragana Jovanović,
predsednica Edukativnog centra respiratorne i palijativne medicine.