“Efektivna (delotvorna) komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju” – 10. oktobar 2019

Obaveštavamo Vas da će se Nacionalni kurs 1.kategorije “Efektivna (delotvorna) komunikacija – kliničke veštine neophodne u palijativnom zbrinjavanju” akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, br.odluke 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019., evidencioni broj A-1-520/19, održati 10.10.2019. godine od 12h u prostorijama udruženja „Milutin Milanković”, ul. Maršala Birjuzova 53, (ulaz iz Pop Lukine 1B), Beograd.

Efektivna komunikacija je klinička veština koja se može uspešno razvijati putem treninga.

Ova veština je važna i korisna, kako za pacijente, tako i za kliničko osoblje.

 

Koje su koristi od kursa

·         Unapredjenje komunikacionih veština potrebnih za uobičajene razgovore sa pacijentima

 

·         Unapredjenje veština potrebnih za saopštavanje loših vesti pacijentima, kao i za druge kompleksne aspekte komunikacije (posebno u radu sa osobama obolelim od ozbiljnih hroničnih bolesti, potencijalno životno ugrožavajućih)

 

·         Unapređenje i vežbanje komunikacionih veština kroz interaktivan i praktičan rad

 

·         Sticanje veština potrebnih za regulaciju emocija koja je važna za efektivnu komunikaciju, dobar performans na poslu i dobre odnose sa drugima

 

·         Od unapredjenjenja veština za … efektivnu komunikaciju … regulaciju emocija … do uspešnog nošenja sa stresom i prevencije sagorevanja“ na poslu

 

Kurs je kombinacija interaktivne prezentacije, vežbi, role-play-a (igranje uloga) i rada u malim grupama

 

Ovaj kurs je akreditovan sa 6 bodova za slušaoce (lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi).

 

Kotizacija za učešće je 3000 din.

 

Uplatu izvršiti na račun broj 250-1650000165760-37, Eurobank
EDU CENTAR RESP I PALIJATIVNE MED, 11120, BEOGRAD, PIB:11070297

Sa poštovanjem,

Organizator simpozijuma 

Prof. dr Dragana Jovanović 

Dr Snežana Mijalković

 

Prijava za učešće